jarosław jasak(jaro988)

jarosław jasak (jaro988) (Nadwiślańskie Koło PZW nr 20 OKOŃ w Bolesławiu)  | Bolesław blog wędkarski - wedkuje.pl
status:
login: jaro988
koło: Nadwiślańskie Koło PZW nr 20 OKOŃ w Bolesławiu
w portalu od 2012-07-20