Zaloguj się do konta

Prawo i regulaminy PZW

Mandat za wędkowanie?

Prawo i regulaminy PZW | 65

Porozumienia międzyokręgowe 2020

Prawo i regulaminy PZW | 40

Koła nie mają głosu...

Prawo i regulaminy PZW | 13

Łowisko Jutrosin

Prawo i regulaminy PZW

Opłaty na 2019 rok.Okręg Poznań.

Prawo i regulaminy PZW | 2

Porozumienie PZW z Lasami Państwowymi.

Prawo i regulaminy PZW | 1

Prawo i regulaminy PZW - forum

Wędkarstwo, jak każda dziedzina życia, obwarowana jest różnymi przepisami. Jeśli chodzi o prawo wędkarskie, to Polski Związek Wędkarski wymienia m.in. takie dokumenty jak: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawa o rybactwie śródlądowym itp. Jak interpretować aktualne przepisy wędkarskie, jak założyć klub wędkarski, jak zarządzać kołem – to tylko niektóre zagadnienia, które również stara się ogarnąć w swoje ramy Regulamin PZW. Każdy okręg czy koło PZW rządzi się dodatkowymi przepisami i regulaminami, które ustalane są na walnych zebraniach. Poza tym, okręgi zawierają między sobą porozumienia PZW, określające zasady korzystania z wód zlokalizowanych na ich terenie, ustalają wysokość rocznej składki wędkarskiej. Regulamin PZW i Prawo wędkarski