Staw w Miękini

/ 3 komentarzy / 26 zdjęć


STAW W MIĘKINI
Położenie.
Właścicielem działki na której znajduje się staw jest Gmina Krzeszowice, a gospodarzem na podstawie umowy użyczenia Koło PZW Krzeszowice. Położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, w pobliżu okrężnej trasy biegnącej z Krakowa przez najciekawsze tereny południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Miękinia. Znajduje się w nieczynnym od 1979 roku odkrywkowym wyrobisku górniczym. Od XVII wieku, na obszarze ok. 40 ha wydobywano na tym terenie złoża czerwonego porfiru. Eksploatacja była nastawiona głównie na brukowiec uliczny i tłuczeń. Jest to skała pochodzenia wulkanicznego. Mimo wieloletnich badań tego obszaru nie stwierdzono jednak lokalizacji komina wulkanicznego.
Krótka historia stawu.
Staw o powierzchni ok. 0.6 ha powstał pierwotnie jako zbiornik wody służący do chłodzenia sprężarek tłoczących sprężone powietrze do wiertnic używanych do wiercenia otworów strzałowych w czasie eksploatacji złoża. W czasie eksploatacji złóż porfiru i po jej zakończeniu staw był zanieczyszczony środkami ropopochodnymi a mimo to w stawie pływały dorodne płocie i duże karpie. W połowie lat 80 ubiegłego wieku, dzięki staraniom Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini pana Stanisława Lasonia i pomocy w postaci bezpłatnego wypożyczenia sprzętu ciężkiego przez Prezesa Kopalni Wapienia „Czatkowice” dr Czesława Kotowskiego, staw został wyczyszczony, pogłębiony a także zarybiony drobnicą różnych gatunków ryb. Był nieformalnym kąpieliskiem (obowiązywał zakaz kąpieli). Z sentymentem wspominam koniec lat 80 kiedy na stawie łowiłem piękne szczupaki, duże płocie a szczególnie ukleje i jelce, których wymiar wynosił grubo ponad 20 cm. Po powstaniu w 1991 roku Koła PZW w Krzeszowicach, które na podstawie umowy użyczenia z Gminą Krzeszowice utworzyło na stawie łowisko specjalne, staw zaczął być zarybiany przynajmniej raz w roku różnymi gatunkami ryb. Koło organizuje co roku na stawie wiele zawodów wędkarskich nie tylko dla swoich członków i ich rodzin ale również dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Członkowie naszego Koła wykonali społecznie kilka ławek, zawiesili tablice informacyjne oraz postawili kilkutonowy głaz kamienny służący jako stół nie tylko przy okazji imprez wędkarskich ale także wielu amatorom grillowania i pikników pod gołym niebem.
Flora i fauna stawu.
Roślinność zbiornika jest bardzo uboga. Występuje głównie przy brzegach oraz w zachodniej, płytkiej części stawu. Składa się z gatunków roślin szuwarowych, głównie tataraku i moczarki kanadyjskiej Dno stawu jest równe, muliste licznie występują duże bryły kamienne. W części południowo-wschodniej w odległości ok. 15 m od brzegu znajduje się nieduża górka podwodna. Na stawie wędkować można praktycznie wzdłuż całej linii brzegowej, wyjątkiem jest oznaczone tarlisko.
Drzewa rosnące na brzegach stawu to głównie olcha czarna, wierzba, brzoza i akacja.
Najważniejszymi przedstawicielami fauny, których obecność stwierdzono w stawie to rak szlachetny i szczeżuja pospolita, gatunek małża słodkowodnego. Gatunki te znajdują się pod ścisłą ochroną prawną. Latem bardzo często można obserwować pływające w stawie zaskrońce.
Rybostan składa się z następujących gatunków ryb: karp, płoć, szczupak, sandacz, sum, amur, leszcz, karasie złociste i srebrne, lin, wzdręga, kiełb, jaź, kleń i będąca pod ścisłą ochroną prawną różanka.
Najczęściej stosowaną przynętą na białą rybę jest kukurydza, białe i czerwone robaki, rosówki, ryż preparowany i kulki proteinowe.
Wędkowanie dozwolone jest przez wszystkie dni tygodnia od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca, a ze środy na czwartek i z soboty na niedzielę w nocy.
Stan obecny stawu.
Staw w Miękini jest jednym z dwóch łowisk należących do „Wspólnoty Krzeszowickiego Koła PZW”. W ubiegłym roku został zarybiony dużym leszczem, dwukrotnie karpiem handlowym, a w jesieni dorodnym szczupakiem. W stawie pływają duże karpie i amury, które co roku przyprawiają o dreszczyk emocji wędkarzy łowiących na delikatne zestawy. Wynik tych zmagań nie trudno przewidzieć. Ciekawą osobliwością stawu jest duży żółw, który co roku łakomi się na przysmaki zakładane na haczyk przez łowiących na stawie wędkarzy. Piszący te słowa również miał przyjemność złowić rzeczonego „jegomościa”, co obrazuje dołączone do opisu łowiska zdjęcie. W stawie pływają również ozdobne karpie i karasie wpuszczone do wody przez znudzonych amatorów przydomowych oczek wodnych.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła PZW Krzeszowice z dnia 27.04.2009 r. zachodnia część stawu między drogą szutrową Miękinia – Filipowice a budynkiem starej Kompresorowni (zarośnięta trzciną) została ustanowiona i oznaczona tablicą informacyjną jako teren tarliskowy. Połów ryb na w/w części Stawu jest zabroniony.
Zarząd Koła planuje w tym roku zorganizowanie na stawie trzech zawodów wędkarskich, w tym cieszących się największą popularnością i frekwencją III Zawodów Nocnych.
Członkowie krzeszowickiego Koła PZW kilkakrotnie w ciągu sezonu wędkarskiego przeprowadzają prace porządkowe wokół stawu. Zgodnie z umową i po uzgodnieniu z Urzędem Gminy wykonywane są prace mające na celu wycięcie uschniętego starodrzewu i krzewów na pobrzeżach stawu, regularnie koszone są brzegi stawu, usuwane śmieci.
„Nie samą rybą wędkarz żyje” – walory turystyczne okolicy.
Przez wyrobisko odkrywkowe na terenie którego znajduje się staw, biegnie jeden z licznych w rejonie Krzeszowic szlaków turystycznych. Na 16 hektarowym wydzielonym wschodnim terenie tego byłego kamieniołomu odbywają się liczne zawody w sportach motorowych rangi Mistrzostw Polski i Europy, amatorskie rajdy samochodami terenowymi oraz zawody paintballowe. W 2009 roku odbyły się na tym terenie Mistrzostwa Europy Kobiet, a w maju 2010 roku odbyła się III runda Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów w Trialu. Obok mieści się Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny AGH z miejscami noclegowymi. W okolicy znajduje się wiele czynnych (Czatkowice, Dubie, Zalas), i nieczynnych ( Dębnik, Filipowice, Nielepice, Tenczynek) obiektów górnictwa skalnego, kruszcowego i węglowego a także ważnych zabytków i innych miejsc godnych turystycznych odwiedzin (Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej, ruiny Zamku Tenczyn w Rudnie, Pałac Potockich w Krzeszowicach, figura Chrystusa Frasobliwego ufundowana przez króla Jana Kazimierza w Nowej Górze). Zapraszam!
Wodom cześć!
P.S. Zdjęcie nr 16 zamieściłem za zgodą jego autora kol. Dawida Nowaka alias karpik 44, pozostałe zdjęcia są własnością autora tekstu.
"Materiał zgłoszony na konkurs wedkuje.pl"Staw w Miękini opis łowiska:

Akwen: Staw Miękinia »
GPS: N 50o 9' 27" E 19o 36' 33"
Położenie: Województwo: Małopolskie » Powiat: Krakowski » Gmina: Krzeszowice
Właściciel: Okręgi / Woda PZW: Okręg PZW Kraków » (zobacz porozumienia Okręg PZW Kraków 2023r »)
Regulamin połowu: Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb na łowiskach
„Wspólnota Krzeszowickiego Koła PZW”
1. Po przybyciu na łowisko wypełniamy długopisem w rejestrze połowów datę, godzinę rozpoczęcia połowu i nazwę łowiska a po zakończeniu połowu godzinę zejścia z łowiska. Posiadacz zezwolenia może dokonać tylko jednego wpisu dziennie na każdym z łowisk.
2. Obowiązują zasady „Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb” PZW z następującymi ograniczeniami dotyczącymi dobowych limitów ilościowych wynoszącym po jednej sztuce: lina, karpia, pstrąga tęczowego, sandacza, suma i szczupaka na każdym z łowisk oraz następującymi wymiarami ochronnymi: karp 30 cm, lin 30 cm, pstrąg tęczowy 30 cm, sandacz 50 cm, sum 70 cm, szczupak 50 cm. Złowione ryby objęte limitem ilościowym po zatrzymaniu przechowujemy w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach i nie wolno ich podmieniać. Wszystkie ryby zabierane z łowiska obowiązkowo wpisujemy do rejestru połowów.
Obowiązuje zakaz zatrzymywania (zabierania) amura i jesiotra.
3. Łączny limit 15 szt. złowionych ryb, które można zabrać w ramach tego pozwolenia dotyczy karpia, lina, pstrąga tęczowego, sandacza, suma, szczupaka, pozostałe gatunki ryb nie wlicza się do tego limitu.
4. Łowiska są zamknięte dla wędkowania przez trzy dni po zarybieniu i ogłoszeniu tej informacji na stronie internetowej koła oraz na tablicach informacyjnych nad zbiornikami.
5. Zabrania się: wędkowania w oznakowanych tarliskach ryb oraz z „wyspy”na stawie w Tenczynku.; wędkowania z urządzeń pływających; wywożenia przynęt w jakiejkolwiek formie; wędkowania podlodowego na stawie „Wrońskim” w Tenczynku; używania podpórek wykonanych z drzew i krzewów; ; parkowania pojazdów mechanicznych minimum 10 m od sąsiedztwa zbiorników wodnych.
6. Wędkowanie na łowiskach dozwolone jest przez wszystkie dni tygodnia od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca, a ze środy na czwartek i z soboty na niedzielę w nocy.
7. W okresie od zejścia pokrywy lodowej na stawach do 30 czerwca zabrania się połowu na więcej niż jedną wędkę. Od 1 lipca dopuszcza się połów na dwie wędki zgodnie z R.A.P.R.
8. Zakup drugiego zezwolenia na łowiska w Miękini i Tenczynku może nastąpić od 1 lipca danego roku, a warunkiem jest zdanie pierwszego zezwolenia z wykorzystanym limitem połowu. W ciągu danego roku można nabyć max. dwa zezwolenia.
9. Za czystość na stanowisku do wędkowania odpowiada wędkujący, odpadki i śmieci zabiera ze sobą lub składa je w wyznaczonym, oznakowanym miejscu i usuwa skutki biwakowania.
10. Osoby uprawnione do kontroli, w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, mogą dokonać stosownej adnotacji w zezwoleniu osoby dokonującej amatorskiego połowu ryb
11. Nie przestrzeganie warunków powyższego regulaminu, przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb, stanowi naruszenie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i Statutu PZW i jako takie powoduje, przewidziane w/w aktami prawnymi, sankcje.
Sami wędkarze mają prawo i obowiązek wzajemnej kontroli na łowiskach i w samochodach wędkarzy.

Noclegi w pobliżu: Krzeszowice - meteor
Tagi łowiska: STAWY Okręg PZW Kraków

 

4.2
Oceń
(11 głosów)

Staw w Miękini mapa:- opinie i komentarze

bluehornetbluehornet
0
Drogi Redaktorze Stanisławie - za poetycki wręcz opis pięęęknego " Jeziora Miękińskiego " i za galerię zdjęć ocena 5 , chociaż bardziej pasowała by ****** ( ale nie wchodzi ) !!!
(2011-02-18 12:25)
karpik44karpik44
0
***** (2011-02-18 15:56)
luke1219luke1219
0
Gdyby w tym konkursie bardziej patrzono na jakość niż ilość to I miejsce miał byś w kieszeni! Świetny i ciekawy opis, aż chce się czytać! Gratuluję i pełen szacuneczek:) Dla mnie wygrałeś już teraz:D
(2011-02-19 01:03)

skomentuj ten artykuł

Zobacz podobne wpisy