Komisja do spraw pozyskiwania środków dla koła PZW Miasto Kętrzyn 2015

/ 3 komentarzy

W dniu 3 stycznia 2015r., na posiedzeniu zarządu koła wnioskowałem zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2014r o nawiązaniu współpracy z samorządem lokalnym i pozyskiwaniu środków finansowych dla koła PZW Miasto Ketrzyn. Po omówieniu w/w uchwały powołano większością głosów "Komisję ds. Pozyskiwania Środków", której to zadaniem miało być pozyskiwanie sponsorów i dofinansowań, po czym przedstawienie ewentualnych możliwości do rozpatrzenia przez zarząd koła i ich aprobaty. W skład komisji weszli: Adrian A. – członek, Beata K. – sekretarz, Artur S. -Przewodniczący.
 
Już pierwszego miesiąca nawiązaliśmy kontakt ze: Starostwem, Gminą i Burmistrzem. Jak się okazało byli mile zaskoczeni i chętni do współpracy.
Urząd Miasta Kętrzyn ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w  różnych sferach życia publicznego (patrz zał. nr 1). Po rozmowie z urzędniczką ustaliliśmy, że możemy wziąć w 2 sektorach i pozyskać fundusze w formie Powierzenia realizacji zadania publicznego (finansowanie przedsięwzięcia w całości) bądź wspierania realizacji zadania publicznego (finansowanie przedsięwzięcia w części). Sektorami tymi były:
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 - w tej sferze można było pozyskać dotacje na pracę z młodzieżą.
 9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
W tej strefie można było pozyskać dofinansowanie na zawody wędkarskie przeprowadzone wyłącznie na terenie miasta czyli na Jeziorku Kętrzyńskm. I jako że nie jest to zbyt atrakcyjny akwen dla naszych starszych kolegów, wstępnie ustaliliśmy że można zorganizować zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka. Przygotowaliśmy projekt który zaaprobował Zarząd Okręgu, lecz został zbojkotowany przez Prezesa i skarbnika Koła. Ponieważ Urząd Miasta może dofinansowywać przedsięwzięcia społeczne organizowane jedynie na terenie Miasta Ketrzyn, dlatego ustalono, że dofinansowana może być praca z młodzieżą jak też zawody wędkarskie na Jeziorku Kętrzyńskim.
 Ponadto Miasto jest zainteresowanie współpracą nad gospodarowaniem Jeziorkiem Kętrzyńskim. Wstępne rozmowy z Zastępcą Burmistrza p. Damiana Nietrzeba . (wyznaczonym w tej sprawie przez Burmistrza p. Krzysztofa Hećmana ), ustaliliśmy że miasto jest chętne udostępnić nam J. Kętrzyńskie do wędkarskiego korzystania, z zastrzeżeniem możliwości na nim organizowania imprez przez Urząd Miasta Kętrzyn.

     Następnie udaliśmy się do Starostwa, gdzie podjęliśmy rozmowę ze starostą Panem Ryszardem Niedziółką. Jak zwykle i tu byliśmy mile przyjęci, a owcem rozmów była chęć sponsorowania zawodów wędkarskich o tytuł „Mistrza Koła na Kanale Mazurskim” Kwotą jaką zadeklarowano były 2000 zł. Ponadto gdy wspomnieliśmy o kiepskim stanie dróg dojazdowych do naszych łowisk. Poinformowano nas o możliwości podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Mors i wspólnie złożyć wniosek wraz z projektem. Dzięki temu Starostwo w ramach prac porządkowych naprawiło by nawierzchnię ulicy, zorganizowało większy parking wraz z WC, oraz postawiło pomost przy plaży na J. Siercze.

     Ostatnim Samorządem do którego się zwróciliśmy, była Gmina tam rozmowę pojęliśmy z Wójtem Pawłem Krzysztofem Bobrowskim, który wyraził chęć współpracy i chętny był dofinansować między innymi przygotowanie brzegów łowiska na terenie gminy, do przeprowadzania zawodów wędkarskich jak i polepszenia warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb, przez uprawnionych do tego jakim jest PZW. Wstępnie ustaliliśmy iż takie prace i ewentualne zawody, mogły by się rozgrywać na jeziorze Kiersztanowo bądź stawie (łowisko specjalne) w miejscowość Pożarki. Odesłano nas do Pani Jadwigi Nowickiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, która poinformowała nas o tym iż w miejscowości Pożarki, działa świetlica dotowana przez Gminę i zaproponowała nam współpracę z nią, w zamian zaoferowała iż mogą pokryć koszty z tym związane oraz wynagrodzenie w wysokości 20 zł/h,  jak zadeklarowała kwotę 1000 zł na nagrody w ewentualnych zawodach wędkarskich.
 
     Dodatkowo komisja ustaliła, iż by pozyskać środki na działalność związaną z utrzymaniem łowisk, między innymi zarybienia, budowa kładek, remonty dojazdów itp. Trzeba złożyć projekt do budżetu jednostki samorządu w terminie do 30 września każdego roku. Zaś projekty do konkursów na dofinansowania składa się w wyznaczanych późniejszych terminach.

     Ze strefy prywatnego sponsoringu nawiązaliśmy kontakt z P. Wiesławem W, zamieszkałym w Warszawie, który to też zadeklarował się sponsorować zawody dla dzieci naszego koła oraz remont drogi dojazdowej do Kanału Mazurskiego. W tym celu dobroczyńca poprosił mnie bym zorientował się, ile by taka inwestycja wyniosła u profesjonalnego wykonawcy. Tak więc udałem się do DROMO, gdzie na spotkaniu z Dyrektorem Adamem R. ustaliłem wstępny kosztorys na kwotę 7200 zł, co zostało zaaprobowane przez sponsora. Oba wnioski przedłożyłem na posiedzeniu zarządu koła i jak zwykle zostały odrzucone. Sprawa dojazdu do kanału utknęła w ZO, gdyż nie odpowiedzieli na emeila od sponsora, mimo to p. Wiesław jest dalej zainteresowany sponsoringiem naszego koła.
     Podsumowując pracę Komisji do spraw pozyskiwania środków w roku 2015. Mimo wielkiego oporu ze strony Prezesa i Skarbnika koła, udało nam się doprowadzić do tego iż Starosta,  p. Ryszard Niedziółka ufundował i wręczył puchary na zawodach wędkarskich o tytuł Mistrza koła 2015 oraz zadeklarował dalszą chęć współpracy.
 
 Z poważaniem:

 
             Artur Sadłowski
        – przewodniczący Komisji i członek zarządu Koła PZW Miasto Kętrzyn,

Ps. ocenić czy osiągnęliśmy dużo jako w/w komisja, może tylko ten co był na zebraniach itd.  i był świadkiem stawiania kłód pod nogi, pomówień itd. Lecz to pozostawię dziś bez komentaza. Bo dziś mamy nowy dzień, koło ma w końcu oficjalną stronę: http://www.pzw.org.pl/2624/
A co jutro nam przyniesie? To wszytko jeszcze przed nami.

 


4.2
Oceń
(5 głosów)

 

Komisja do spraw pozyskiwania środków dla koła PZW Miasto Kętrzyn 2015 - opinie i komentarze

Artur z KetrzynaArtur z Ketrzyna
+1
W tym sprawozdaniu oszczędziłem wam koledzy pikantnych szczegółów problemów jaki stawiał przed nami Prezes i sekretarz Koła. Jedynie zacytuje tu kilak wypowiedzi; "To nam nie potrzebne", "Do puki ja tu żądzę nic nie będzie co byś chciał" "Nie rozumiem jak to wszyscy chcą dofinansować akurat nasze koło" , "Ne bo nie" i wiele innych tekstów, pomówień a nawet gróźb. A niedowiarkom mogę przedłożyć dowody nie do podważenie. Dlatego jeszcze raz się powtórzę. To od was zależy kto i jak was reprezentuje, i czy dna o wasze interesy. (2015-12-19 23:26)
Artur z KetrzynaArtur z Ketrzyna
0
http://www.pzw.org.pl/olsztyn/wiadomosci/137142/60/i_zawody_spinningowe_o_puchar_starosty_ketrzynskiego By nikt mi nie mówił ze jednak czegoś się nie da. I nic nie zmieniłem w PZW Olsztyn. (2016-09-07 09:05)
Artur z KetrzynaArtur z Ketrzyna
0
Teraz są organizowane wybory do władz PZW, od was zależy kto wygra, i jak będzie dalej dziać PZW. Kazdy głos jest na wagę złota - rybniejszych i zadbanych wód. (2017-01-05 09:35)

skomentuj ten artykuł