Uprawnienia Straży Rybackiej

/ 5 komentarzy

Wyciąg z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r (Dz.U.nr 66 poz.750 z póżniejszymi zmianami)

Art. 23a. 1. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:
1) siły fizycznej,
2) psa służbowego,
3) kajdanek,
4) chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazu,
5).broni gazowej
Art. 24. 1. Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa.
1a. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu.
2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
3. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.
4. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.
Art. 25. 1. Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b).
2. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b):
1) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym,
2) jest obowiązany nosić oznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez starostę.
Art. 25. 1. Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b).

 


4.5
Oceń
(13 głosów)

 

Uprawnienia Straży Rybackiej - opinie i komentarze

u?ytkownik9239u?ytkownik9239
0
Czarno na białym bardzo konkretne informacje .Dziękuje ,pozdrawiam (2009-04-06 08:44)
jurekjurek
0
Witam Cię Stefanie, często PSR --przegina i naciąga przepisy --których nie zna 80 % wędkarzy---- więc jeżeli wędkarz dostanie mandat -- a będzie nie zgadzał się z nim do końca --- to zawsze może odwołać się do Sądu Rejonowego z podaniem okoliczności , zdenerwowaniem , lub że po prostu go naciągnęli---musi to zrobić w ciągu 7 dni-- dołączając ów mandat do podania ....wielu wędkarzom tak pomogłem, a dotyczy to również policji...w sprawach o ruchu drogowym.............pozdrawiam Cię serdecznie Jurek. (2009-04-09 09:38)
stiven 48stiven 48
0
Jurku! Państwowa Straż Rybacka musi się wykazac wynikami, a po drugie wędkarze nie czytają i nie znają R.A.P.Ryb, i te jak piszesz 80% daje się wpuścic w maliny. (2009-04-11 20:05)
grzegorzkgrzegorzk
0
PSR lub Policja nie rozdaje mandatów za darmo bez uzasadninej przyczyny. Funkcjonariusze opierają się wyłącznie na ustawie i taryfikatorze mandatowym !  (2010-02-03 02:09)
Cichy5Cichy5
0

Państwowa Straz Rybacka , ma uprawnienia do stosowania wobec osob uniemozliwiajacych dokonania czynnosci sluzbowych , kika metod wtym uzycia - cytuje " uzycie pasa słuzbowego " - pytam w jakim celu ? .

Czyby oznaczalo to ze PSR moze wymierzyc nieposłusznemu wedkarzowi po ojcowku - spuscic portki , przełozyc przez kolano i wymierzyc pare razow na d.....ę? 

 

(2010-04-21 13:42)

skomentuj ten artykuł