Wniosek do Komisji Statutowej PZW

/ 3 komentarzy / 2 zdjęć


Do
Prezydium Komisji Statutowej PZW
przy
Zarządzie Głównym PZW w Warszawie.

Wniosek do zmian w statucie.

Wnoszę o wprowadzenie w statucie PZW obowiązku przeprowadzania Walnego Delegatów.

Uzasadnienie.

Obecnie zgodnie ze statutem na szczeblu Okręgu PZW nie ma organizowanego zebrania walnego, które to zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. jest najważniejszym organem uchwałodawczym w organizacji.
Zarząd organizacji pozarządowej zgodnie z założeniami art 6 i 11 ma działać zgodnie z wolą członków która jest wyrażana uchwałą walnego, i kieruje organizacją pomiędzy walnymi posiedzeniami członków i reprezentuje ich na zewnątrz.
Punkt 2 art 11 wyraźnie mówi o Walnym Delegatów, które to reprezentowało by wszystkich członków danego Okręgu PZW.
Tu trzeba podnieść kwestie że Okręg tworzą Koła PZW jako podstawowe jednostki organizacyjne i Zarząd Okręgu PZW. Stowarzyszenie to wspólnota zrzeszonych w nim ludzi, więc powinni też wspólnie podejmować decyzje co do planu pracy na kolejny rok jak też co do budżetu zwanym preliminarzem wydatków, sami czy też przez swych reprezentantów.
Obecnie wiele kół PZW jest pozbawiona możliwości uczestnictwa poprzez swych delegatów w podejmowaniu decyzji co do wspólnej działalności i przyszłości, powoduje że te koła są odizolowane i zsuwane na boczny tor. Trudno tu mówić o wspólnocie, jak nie ma się głosu podczas podejmowania najważniejszych decyzji co do wspólnych celów.

Obecnie raz na 4 lata jest organizowany zjazd delegatów w celu wyboru nowych władz. I przez ten czas najważniejsze decyzje są podejmowane bez głosu przedstawicieli wielu podstawowych jednostek organizacyjnych PZW czyli Kół. A bez tych Kół nie byłoby Okręgu i nie było by PZW. Każde Koło PZW powinno mieć swego przedstawiciela podczas głosowania nad wnioskami do budżetu i podczas zatwierdzania Budżetu Okręgu, jak też podczas uchwalania planu pracy na kolejny rok. Inaczej Zarząd Okręgu sam podejmuje decyzję pomijając wolę części kół, i można powiedzieć że tym sposobem narzuca im swą wolę a to razi w art 6 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Ponadto dzieli Nas, gdyż nie ma Nas a jest tylko ONI.

Prezydium Komisji Statutowej PZW wśród propozycji zmian w statucie PZW chce nadać większe prawa i obowiązki kołom. Pragnie by były opiekunami i gospodarzami naszych wspólnych wód, by razem dbały o wody poprzez ochronę ich przed kłusownictwem, czy innymi niepożądanymi zjawiskami. Tylko by razem dbać o wspólne dobro jakim są wody użytkowane przez PZW i nasze wspólne hobby jakim jest wędkarstwo armatorskie czy nawet te zawodnicze. To trzeba tez czuć tą wspólnotę i wspólnie móc podejmować decyzje jako Okręg PZW.

Dziś wiele się słyszy że to ONI tak chcą, ONI tak zrobili. A to Nas wędkarzy dzieli i budzi wiele kontrowersji i niezadowolenia, oraz pretensji. Bo grupka ludzi która dostała się do Zarządu Okręgu PZW narzuca im swą wolę. Wędkarze którzy są zrzeszeni w PZW, przez to też nie czują się częścią PZW, i dlatego też mówią że PZW to „Beton” itd. mówią że koła PZW nic nie mogą bo Oni czyli Zarząd Okręgu i tak swoje zrobi.
Dlatego jeszcze raz powtórzę Okręg PZW to Koła PZW i Zarząd Okręgu,wspólnie go tworzą i wspólnie powinniśmy podejmować decyzje co dalej, jak będziemy dbać o Nasze hobby i Nasze Wody. To wspólnie możemy robić tylko przez Walne delegatów kół, gdzie każde Koło PZW powinno mieć swego przedstawiciela.

Z poważaniem:

Artur Sadłowski.

 


3.6
Oceń
(5 głosów)

 

Wniosek do Komisji Statutowej PZW - opinie i komentarze

amur tvamur tv
+2
Ciekawy co wyniknie z tych wszystkich zmian czy będzie coś lepiej czy może niekoniecznie (2021-03-06 19:03)
zbyszekrzepkazbyszekrzepka
+1
Zamieił stryjek siekierkę na kijek. (2021-03-11 20:43)
Artur z KetrzynaArtur z Ketrzyna
+1
Amur tv to czy zmiany będą na lepsze, to nie ważne jak napiszemy statut, a to jakich ludzi wybierzemy na walnych w kole. Czy na walnym będziemy mówić co trzeba zrobić i uchwałami to zatwierdzać i mobilizować zarząd. Jeśli zależy tobie i innym na zmianach to poprzyjcie mój wniosek. Możecie skopiować wydrukować i do nich wysłać. Bez walnego delegatów dalej grupka ludzi będzie wam wmawiać że tak ma być nie inaczej i dalej będą mieli w d... nasze postulaty. (2021-03-15 12:50)

skomentuj ten artykuł