UWAGA PRZYDUCHA .!!!

/ 2 zdjęć


UWAGA PRZYDUCHA !!!!

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu uczula wszystkich opiekunów wód na możliwość wystąpienia przyduchy. Wszystkie niepokojące spostrzeżenia należy niezwłocznie przekazywać do BIURA OKRĘGU - DZIAŁ OCHRONY WÓD tel. -77 4545554 lub Adam Podgórny – 604 440 595, A. Krawczyk – 604 596 509

Przyducha
**********
Znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego śnięcia ryb i innych organizmów wodnych.

Charakterystyka
***************
Ilość tlenu w wodzie zależna jest od czynników atmosferycznych, w tym od ciśnienia i temperatury. Im wyższa temperatura, tym mniejsza zawartość tlenu w wodzie. Zapotrzebowanie na tlen może być różnorakie w zależności od liczby i gatunków ryb przebywających w danym zbiorniku. Niewłaściwa aeracja, liczba i rodzaj ryb oraz liczba roślin w zbiorniku mogą być przyczyną występowania przyduchy. Deficyt tlenowy i objawy duszności u ryb (tzw. "przyducha") może występować również w czasie eutrofizacji, sztucznego nawożenia, dokarmiania, zanieczyszczania zbiornika związkami chemicznymi itp.
Inną przyczyną występowania przyduchy może być długotrwałe zlodowacenie powierzchni zbiornika wodnego wraz z zalegającym go śniegiem, co uniemożliwia fotosyntezę i produkcję tlenu przez rośliny wodne (tzw. "przyducha zimowa").
Zjawisko przyduchy występuje również w przypadku wiosennego lub jesiennego zakwitu wody.

Objawy -
*************
Objawy przyduchy są bardzo charakterystyczne. W początkowym stadium ryby zaczynają okazywać niecierpliwość, wykonują gwałtowne ruchy, by szybko podpływać pod powierzchnię wody i poprzez tzw. "dzióbkowanie" łapać powietrze. Skóra i skrzela bledną, pojawia się "mleczny śluz". Niekiedy następuje wytrzeszcz oczu. Z czasem pojawia się ogólne osłabienie, utrata równowagi, przewracanie się i w końcu następuje śnięcie.

Skutki przyduchy -
**************
Zmiany spowodowane niedoborem tlenu w wodzie powodują u ryb zmniejszenie odporności. Z braku odpowiedniej przemiany materii i zwolnieniu całego cyklu metabolizmu są one narażone na szkodliwe działanie różnych toksycznych związków organicznych i nieorganicznych.

Metody zapobiegawcze -
************************
Najlepszą metodą jest wprowadzenie tlenu pod warstwę lodu. Jest to jednak metoda bardzo droga, wymagająca dużej ilości energii. Można również skierować natlenioną wodę do zbiornika. Stosuje się również metody wykuwania przerębli oraz odgarnianie śniegu co umożliwia roślinom przeprowadzanie procesu fotosyntezy.

*************************************************************************************
http://www.pzw.org.pl/opole/wiadomosci/56414/60/uwaga_przyducha

P.S . Jest to komunikat Zarządu okręgu dla wszystkich kół i wędkarzy o dbałość o swoje akweny .

 


5
Oceń
(5 głosów)

 

UWAGA PRZYDUCHA .!!! - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł